Zapraszamy na roczny blok szkoleniowy

W Terapii Poznawczo Behawioralnej dzieci i młodzieży.

[Wow-Modal-Windows id=1]

Plan szkoleń:

Lp. Data Temat Prowadzący
1. 30-1pażdziernika 2017 Wprowadzenie do Terapii Poznawczo Behawioralnej dzieci. Wywiad i sformułowanie przypadku. Aleksandra Augustyn
2. Pazdziernik 2017 ? Agnieszka Pisula
3. 18-19 Listopad 2017 Seksualność dzieci i młodzieży. Aleksandra Augustyn
4. 2-3 Grudzień 2017 Praca behawioralna z dzieckiem przejawiającym niepożądane zachowania. ADHD/ODD /CD. Marta Jerzak
5. Styczeń 2018 Terapia zaburzeń lękowych i PTSD. Iwona Dąbrowska
6. Luty 2018 Terapia OCD Iwona Dąbrowska
7. Marzec 2018 Zaburzenia odżywiania. Anoreksja i bulimia. Katarzyna Smólska-Łynka
8. Kwiecień 2018 TPB zaburzeń nastroju. Depresja, CHAD. Agnieszka Pisula
9. Maj 2018 Diagnoza i praca z dzieckiem krzywdzonym. Konsekwencje prawne. Konrad Ambroziak
10 Czerwiec 2018 Planowanie interwencji terapeutycznych. Superwizja. Agnieszka Pisula
Numer Konta: 07 1140 2004 0000 3102 6076 6064

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez Terapeutów Poznawczo Behawioralnych mających ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Celem warsztatu jest zapoznanie się z nurtem Terapii Poznawczo Behawioralnej oraz nauka technik wykorzystywanych do pracy z dziećmi w różnych zaburzeniach, a także doskonalenie umiejętności terapeutów pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

Zapraszam psychiatrów, psychologów pracujących z dziećmi i nastolatkami w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Gabinetach Prywatnych, Psychologów Szkolnych studentów ostatniego roku Psychologii i Psychiatrii przygotowujących się do pracy terapeutycznej. Mile widziane są osoby pracujące w innych nurtach terapeutycznych.

Liczba miejsc ograniczona!

Koszty szkolenia:

Opłata wpisowa za ostatnie zajęcia 500 zł.

Płatność za pozostałe warsztaty wynosi 500 zł i wymagana jest na 7 dni przed terminem szkolenia.

Całkowity koszt szkolenia wynosi 5000 zł.

Za zajęcia 1 i przedostatnie wpłacamy najpóźniej miesiąc przed pierwszym szkoleniem, czyli do 31 sierpnia 2017.

W programie jest 10 warsztatów po 20 godzin, czyli 200 godzin Terapii Poznawczo Behawioralnej.

Po ukończeniu zajęć uczestnicy otrzymają Certyfikaty uczestnictwa w Rocznym Kursie Terapii Poznawczo Behawioralnej.

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób.

Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie umowy, a następnie dokonanie opłaty wpisowej tj. 500 zł za 10 zajęcia

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilośc osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania, oraz zwrotu pieniędzy.

Informacje dotyczące szkolenia:

mail: kontakt@ewawojcik.pl

poniedziałek-piątek: 17.00-18.00

tel.: 605 682 096

numer konta: 07 1140 2004 0000 3102 6076 6064 mBank