Gabinet Terapii Poznawczo-Behawioralnej E. Wójcik

Zaprasza na blok szkoleniowy w Terapii Poznawczo Behawioralnej dzieci i młodzieży

w Gdyni 2017/2018

Plan szkoleń:

 Numer Konta: 07 1140 2004 0000 3102 6076 6064

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez Terapeutów Poznawczo Behawioralnych mających ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Celem warsztatu jest zapoznanie się z nurtem Terapii Poznawczo Behawioralnej oraz nauka technik wykorzystywanych do pracy z dziećmi w różnych zaburzeniach, a także doskonalenie umiejętności terapeutów pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

Zapraszam psychiatrów, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i nastolatkami w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Gabinetach Prywatnych, Psychologów Szkolnych studentów ostatniego roku Psychologii i Psychiatrii przygotowujących się do pracy terapeutycznej. Mile widziane są osoby pracujące w innych nurtach terapeutycznych.

Liczba miejsc ograniczona !

Koszty szkolenia:

  • Opłata wpisowa za ostatnie zajęcia 500 zł.
  • Płatność za pozostałe warsztaty wynosi 500 zł i wymagana jest na 14 dni przed terminem szkolenia.
  • Całkowity koszt szkolenia wynosi 5000 zł.
  • Za zajęcia 1 i przedostatnie wpłacamy najpóźniej miesiąc przed pierwszym szkoleniem, czyli do 31 sierpnia 2017.
  • W programie jest 10 warsztatów po 20 godzin, czyli 200 godzin Terapii Poznawczo Behawioralnej.
  • Po ukończeniu zajęć uczestnicy otrzymają Certyfikaty uczestnictwa w Rocznym Kursie Terapii Poznawczo Behawioralnej.
  • Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób.
  • Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie umowy, a następnie dokonanie opłaty wpisowej tj. 500 zł za 10 zajęcia

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilość osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania, oraz zwrotu pieniędzy.

Koszt i warunki uczestnictwa w pojedynczym warsztacie.

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego z tytułem szkolenia
– wpłata na konto 500 zł za warsztat z tytułem szkolenia

Informacje dotyczące szkolenia:

mail: kontakt@ewawojcik.pl

poniedziałek – piątek: 17.00-18.00

tel.: 605 682 096

numer konta: 07 1140 2004 0000 3102 6076 6064 mBank