KLAUZULA INFORMACYJNA –

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO

przez Gabinet Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Ewa Wójcik

Administrator danych osobowych

  • Administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychoterapii Poznawczo -Behawioralnej Ewa Wójcik z siedzibą w Gdyni (81-368) przy ul. Świętojańskiej 5-7c/1.

Przetwarzanie danych

  • Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się pacjentów na wizyty, telefonicznie pod numerem telefonu 605 682 096 oraz za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej www.ewawojcik.pl. Dane obejmują imię i nazwisko oraz nr telefonu, w niektórych przypadkach również adres e-mail i adres zamieszkania.
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychologiczny polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia.
  • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu kontaktu dotyczącego dat i godzin spotkań w związku z diagnozą, konsultacją, poradnictwem bądź psychoterapią.
  • Dodatkowo dane są przetwarzane w związku z wystawianiem faktury.

Okres przechowywania danych

  • Dane osobowe są przechowywane do momentu złożenia przez Panią/Pana żądania ich usunięcia lub do momentu rezygnacji z usług Gabinetu Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej Ewa Wójcik.

Przekazywanie danych

  • W sytuacji konieczności wystawienia faktury dane osobowe są przekazywane firmie „Profit” Joanna Myszka z siedzibą w Gdyni (81-310) przy ul. Śląska 35/37, która prowadzi obsługę finansowo-księgową Gabinetu (dane w zakresie imienia i nazwiska, a na wyraźne życzenie pacjenta również adresu).

W sytuacji superwizji – czyli merytorycznego nadzoru procesów leczenia – informacje dotyczące pacjentki/pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).

 Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa.

Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd bądź, jeśli życie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone.

Prawa właściciela danych osobowych

  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych z bazy, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania – proszę o kontakt z Gabinetem Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Ewa Wójcik z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 5-7c/1, 81-368 – pisemnie: pismo doręczone osobiście bądź pocztą tradycyjną.

Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanym na klucz kontenerze biurowym. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w folderze zabezpieczonym hasłem.