Zasady prowadzenia spotkań

Wszyscy klienci uczestniczący w terapii zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

Terapia jest prowadzona metodą poznawczo – behawioralną. Pacjent zobowiązuje się uczęszczać regularnie na spotkania terapeutyczne. Każde spotkanie terapeutyczne trwa 50min.

  1. Opłata za każde spotkanie terapeutyczne ustalana jest indywidualnie przed pierwszą wizytą.
  2. Liczbę oraz harmonogram spotkań terapeutycznych ustala Terapeuta w porozumieniu z Pacjentem.
  3. Odwołanie spotkania terapeutycznego przez Pacjenta może nastąpić telefonicznie lub mailowo z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem przed terminem umówionego uprzednio spotkania terapeutycznego.
  4. W przypadku, gdy Pacjent nie powiadomi Terapeuty o odwołaniu spotkania terapeutycznego w sposób opisany powyżej, zobowiązany jest do pokrycia 100% opłaty za umówioną sesję, pomimo braku jej realizacji.
  5. Pacjent zobowiązuje się do odwoływania sesji nie więcej niż 3 razy w ciągu 6 kolejnych miesięcy i nie więcej niż 6 razy w ciągu roku. W każdym z przypadków staramy się ustalić inny dogodny termin spotkania.
  6. Opłaty za spotkania mogą być realizowane poprzez wpłatę na konto lub bezpośrednio po spotkaniu w zależności od ustaleń Terapeuty i Pacjenta.