Typowe problemy

W gabinecie leczone są następujące zaburzenia:

 • depresja (myśli samobójcze)
 • fobia (lęk przed różnymi rzeczami, sytuacjami, osobami)
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • lęk napadowy
 • lęk uogólniony
 • PTSD – zaburzenie stresowe pourazowe
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 • problemy małżeńskie
 • zaburzenia osobowości typu borderline
 • niskie poczucie własnej wartości
 • nieśmiałość, poczucie winy, wstyd, agresja / złość
 • objadanie się lub brak apetytu
 • dziwne myśli, rozkojarzenie
 • trudności z oddychaniem, uczucie ciasnoty w klatce piersiowej
 • smutek lub wycofanie
 • problemy ze snem
 • problemy adaptacyjne
 • kłopoty w radzeniu sobie ze stresem
 • konflikty w środowisku rodzinnym, szkolnym, pracy