Psycholog. Terapeuta poznawczo – behawioralny.

Witam Cię na mojej stronie internetowej.

Jestem psychologiem i terapeutą poznawczo – behawioralnym. Obecnie w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu Terapii Schematu. Posiadam certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego wydany przed Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo Behawioralnej i Oxord Therapy Centre. (certyf. nr 132).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Schematu.

W nurcie CBT (Cognitive Behawioral Therapy) pracuję od 2004 roku. Wiedzę zdobyłam uczestnicząc w licznych szkoleniach przede wszystkim u najlepszych zagranicznych i polskich specjalistów (Joan Kirk, David Westbrook, Christina Surawy, Paul Stallard, Myra Cooper, Ann Stewart, Jefrey Young, Eammon Butler, David Daley, Jefrey Young, Remco van der Wijngaart, Echard Roediger a także Agnieszki Popiel, Ewy Pragłowskiej i Artura Kołakowskiego).

Specjalizuję się w terapii młodzieży i osób dorosłych. Główne obszary moich zainteresowań to depresja, zaburzenia lękowe i zaburzenia osobowości typu borderline.

Terapia ONline od 2010r.

Współpracuję także ze specjalistami (psychiatra, seksuolog, neurolog i in.).

Lubię swoją pracę i dlatego każdą osobę traktuję indywidualnie.

Moja praca poddawana jest superwizji.

Oferta terapeutyczna

Terapia poznawczo-behawioralna

1. Jest usystematyzowana, krótkoterminowa, zorientowana na teraźniejszość

2. Ma charakter edukacyjny

3. Główny akcent kładzie się na indywidualne zasoby i mocne strony pacjentów

4. Jej celem jest wprowadzenie zmian, które można obiektywnie zmierzyć (zmiany te najczęściej dotyczą: zachowań, emocji, objawów fizjologicznych, sposobu myślenia oraz sposobu radzenia sobie z problemami w wielu trudnych sytuacjach)

5. Polega na stosowaniu technik poznawczych i behawioralnych, które pomagają przyjrzeć się procesom myślowym, przezwyciężyć nieprzydatne przekonania i schematy będących źródłem problemów

6. Pacjent zachęcany jest do pracy między sesjami

7. Relacja pacjenta i terapeuty oparta jest na ścisłej współpracy i zaufaniu

8. Sesja trwa 50 min

Terapia schematu

Terapia Schematu ( Schema Therapy) stanowi jedno z podejść tzw. „trzeciej fali terapii poznawczo behawioralnych”, dynamicznie rozwijających się szkół terapeutycznych opartych na wielu badaniach naukowych oraz o udowodnionej skuteczności.

To najnowsza metoda skuteczna w leczeniu m.in. zaburzeń osobowości, przewlekłej depresji oraz innych zaburzeń będących trudnymi wyzwaniami w pracy terapeutycznej.

Terapia Schematu integruje nurt poznawczo -behawioralny, psychodynamiczny oraz Gestalt. Korzenie swoje ma również w teorii przywiązania Bowlby’ego i zakłada, że niezaspokojone potrzeby emocjonalne dziecka mają wpływ na dalszy jego rozwój.

Ojcem Terapii Schematu jest Jeffrey Joung, dyrektor Centrum Terapii Poznawczej w Nowym Jorku i Instytutu Terapii Schematu.

Więcej informacji na stronie: www.pstps.pl

Terapia dla osób LGBT

Osoby o homoseksualnej i biseksualnej orientacji nie różnią się w żaden sposób od innych ludzi. Tak samo jak wszyscy cierpią na depresje, zaburzenia lękowe czy zaburzenia osobowości.

Orientacja seksualna nie jest zjawiskiem patologicznym i nie podlega terapii. Terapii podlegają ww. zaburzenia, niezgoda na własną seksualność oraz inne trudności życiowe.

Psychoterapia na odległość

Zapraszamy do skorzystania z terapii na odległość w formie e-porad (e-mail), konsultacji oraz sesji terapeutycznych prowadzonych przez skypa lub za pomocą chatu.

Pomoc skierowana jest do osób które z powodu swoich trudności/problemów nie są w stanie osobiście przybyć na wizytę ponieważ mieszkają za granicą lub daleko od Gdyni lub z innych przyczyn nie mogą przybyć na spotkanie.

Cena e-porady, konsultacji bądź sesji terapeutycznej różni się w zależności złożoności problemu lub długości trwania terapii.

Terapia własna dla terapeutów

W trakcie szkolenia do certyfikatu możliwość uzyskania zaświadczenia.

Superwizja

Obecnie jestem w trakcie certyfikatu do uzyskania certyfikatu superwizora-dydaktyka PTTPB.

Udzielam superwizji ONline.

Typowe problemy

W gabinecie leczone są następujące zaburzenia:

 • depresja (myśli samobójcze)
 • fobia (lęk przed różnymi rzeczami, sytuacjami, osobami)
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • lęk napadowy
 • PTSD – zaburzenie stresowe pourazowe
 • zaburzenia obsesyjno kompulsywn
 • problemy małżeńskie
 • zaburzenia osobowości typu borderline
 • inne
ZAPYTAJ O TERMIN TERAPII

Leczymy także problemy emocjonalne, fizjologiczne i społeczne:

 • niskie poczucie własnej wartości
 • nieśmiałość, poczucie winy, wstyd, agresja/złość
 • objadanie się lub brak apetytu
 • dziwne myśli, rozkojarzenie
 • trudności z oddychaniem, uczucie ciasnoty w klatce piersiowej
 • smutek lub wycofanie
 • bóle różnych części ciała
 • problemy ze snem
 • problemy adaptacyjne
 • kłopoty w radzeniu sobie ze stresem
 • konflikty w środowisku rodzinnym, szkolnym, pracy

Zasady prowadzenia spotkań

Wszyscy klienci uczestniczący w terapii zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

Terapia jest prowadzona metodą poznawczo – behawioralną. Pacjent zobowiązuje się uczęszczać regularnie na spotkania terapeutyczne. Każde spotkanie terapeutyczne trwa 50min.

1. Opłata za każde spotkanie terapeutyczne ustalana jest indywidualnie przed pierwszą wizytą.
2. Liczbę oraz harmonogram spotkań terapeutycznych ustala Terapeuta w porozumieniu z Pacjentem.
3. Odwołanie spotkania terapeutycznego przez Pacjenta może nastąpić telefonicznie lub mailowo z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem przed terminem umówionego uprzednio spotkania terapeutycznego.

4. W przypadku, gdy Pacjent nie powiadomi Terapeuty o odwołaniu spotkania terapeutycznego w sposób opisany powyżej, zobowiązany jest do pokrycia 100% opłaty za umówioną sesję, pomimo braku jej realizacji.
5. Pacjent zobowiązuje się do odwoływania sesji nie więcej niż 3 razy w ciągu 6 kolejnych miesięcy i nie więcej niż 6 razy w ciągu roku. W każdym z przypadków staramy się ustalić inny dogodny termin spotkania.
6. Opłaty za spotkania mogą być realizowane poprzez wpłatę na konto lub bezpośrednio po spotkaniu w zależności od ustaleń Terapeuty i Pacjenta.

Certyfikaty

Opinia oraz rekomendacja

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu mailowego: kontakt@ewawojcik.pl

 

Możliwe formy współpracy:

 • terapia w nurcie poznawczo – behawioralnym
 • publikacje na facebooku
 • artykuły na facebooku
 • inne
 • Zapraszamy do współpracy!
SKONTAKTUJ SIĘ

Zadzwoń: 605 682 096 lub napisz: kontakt@ewawojcik.pl

Imię i nazwisko

Adres email

Temat

Treść wiadomości